Sopiiko toimitila meille? 5 syytä käyttää arviointiin 3d-ohjelmaa

Joensuulaiselle Parturi-kampaamo Visio4:lle tarjottiin uutta toimitilaa. Päätöksen tekeminen pelkän pohjapiirroksen varassa oli kuitenkin hankalaa:

"Että mahdutaanko me sinne entisten tavaroiden kanssa"

Tilanne on tuttu monelle tilatarpeiden muuttuessa. Usein toiminnot tulisi saada mahtumaan vieläpä entistä pienempiin neliöihin:

”Ei me osata yhtään hahmottaa niitä neliöita, että mikä vie minkä verran.”

Miten voidaan varmistua, että tila vastaa tarpeita?

Ratkaisimme ongelman Visio4:n naisyrittäjien kanssa järjestämällä työpajan, jossa tutkimme yhdessä mitä uuteen tilaan mahtuu.

Työvälineenä meillä oli SketchUp Pro 3d-ohjelma, josta oli seuraavia hyötyjä:

1. Mittasuhteiden hahmottaminen

Toin rakennuttajalta saadun .dwg-muotoisen pohjakuvan SketchUp Pro-ohjelmaan.

Yrittäjät mittasivat olemassa olevat kalusteet. Lisäksi he arvioivat, minkä verran kalusteiden ympärille tarvitaan tilaa, jotta työskentely on sujuvaa.

Kalusteet lisättiin pohjakuvaan oikeassa koossa.

Näin mittasuhteet oli helppo hahmottaa ja näimme heti koneen ruudulla, mihin toiminnot mahtuisivat.

2. Eri vaihtoehtojen kokeileminen

Kun tilaa luonnosteltiin SketchUp-ohjelmalla, pystyimme luomaan nopeasti erilaisia vaihtoehtoja kalusteiden sijoittelusta.

Eri vaihtoehtoja oli myös helppo vertailla keskenään ja löytää ratkaisu, joka vastaisi parhaiten tarpeita.

3. Tilan visualisointi

3d-mallinnuksessa ympäristö ja kalusteet näyttävät lähes oikeilta, jolloin tilaa voidaan suunnitella tarkemmin.

Tilaa voi tutkia eri kulmista ja varmistaa, mitkä asiat näkyvät eri puolilta katsottuna.

Malliin voidaan tuoda myös oikeat materiaalit ja värit tai kokeilla eri vaihtoehtoja.

4. Ratkaisujen esittely muille

Lopuksi suunnitelma voidaan jakaa yhteistyökumppaneille tai vaikkapa rakentajille  kuvatiedostoina tai mittapiirroksina eri tiedostomuodoissa.

Tarvittaessa voit luoda myös esittelyvideoita tai tarkastella mallia VR-laseilla.

5. Tukee yhdessä tekemistä ja osallistumista

Muokkasin SketchUp-ohjelmalla mallia tilasta osallistujien toiveiden mukaan. Ratkaisuista oli helppo keskustella, kun kaikilla oli sama havainnollinen näkymä katsottavanaan.

Ohjelman käyttö mahdollisti helposti suunnitteluun osallistumisen ja varmisti, että ratkaisut vastaavat jokaisen tarpeita:

”No siihen työpajaan se perustui, että me uskallettiin ottaa tämä tila.”
”Se vei epävarmuuden pois!”


Julkaistu Innoskan blogissa 15.2.2024.

Lue myös

SketchUp on helppo maksuton 3d-ohjelma
Miksi SketchUp 3d-ohjelma on hyvä apu sisustussuunnittelussa ja tilojen stailauksessa?
Miten 3d-ohjelma auttoi ilmalaivatehtaan tilojen suunnittelussa?
Hyödynnä 3d-suunnittelun mahdollisuudet.
Näppärä ja helposti omaksuttava SketchUp 3d-ohjelma mahdollistaa suunnittelun ihan jokaiselle. Mietitään yhdessä, miten SketchUp voisi helpottaa suunnitteluhaasteissasi!
OTA YHTEYTTÄ