Halusimme selvittää Joensuulaisen Pyhäselän kirjaston asiakaslähtöisen muutosprosessin aluksi, millainen olisi lasten ja nuorten unelmakirjasto.

Otimme yhtenä menetelmänä käyttöön kuvakyselyn. Kyselyllä voi saada vaivattomasti vastauksia suureltakin määrältä asiakkaita. Mieluisan kuvan valinta perusteluineen tarjoaa ymmärrystä asioista, joita olisi vaikea kuvata vain sanallisesti – erityisesti kun kyseessä olivat jopa alle kouluikäiset lapset.

Monipuoliset kuvavalinnat herättävät mielipiteitä

Kokosimme kirjaston kyselyyn monipuolisesti kuvia uudehkoista kirjastokohteista. Kuvat ovat pääosin peräisin omilta kirjastovierailuiltani, lisäksi mukana oli pari kuvaa kirjaston arkistosta. Kun kuvat tulevat julkisesti esille, täytyy tekijänoikeuksien olla kunnossa.

Mitä halutaan tietää?

Lapsille ja nuorille (tai oikeastaan kaikille) suunnatun lomakkeen kannattaa olla helposti ja nopeasti täytettävä.

Teimme lomakkeista oli kaksi versiota: lapsille ja nuorille omansa. Lasten lomakkeessa kysyimme mieluisimpien kuvien ja lyhyiden perustelujen lisäksi taustatietoina vastaajan iän ja sukupuolen.

Nuorten lomakkeessa kysyimme myös tarkempia perusteluja valinnoille. Lisäksi saattoi lähettää muita terveisiä tai toiveita kirjastolle.

Kysely menee asiakkaiden luokse

Toteutimme kirjastossa ensimmäisen kyselyn lastentapahtuman yhteydessä, jolloin kirjasto oli jo valmiiksi lapsia pullollaan. Kuvat laitettiin esille näkyvälle paikalle ilmoitustaululle, jonka viereen pöydälle asetettiin vastauslomakkeet, kynät sekä lomakkeiden palautuslaatikko. Olin mukana kertomassa projektista ja houkuttelin lapsia samalla osallistumaan kyselyyn. Jos joku ei osannut vielä kirjoittaa, kysyin vastaukset ja toimin kirjurina hänen puolestaan.

Kuvakysely jäi kirjastoon joksikin aikaa tapahtuman jälkeenkin, jolloin henkilökunta vinkkasi kyselystä asiakkaille.

Nuorille suunnattu kuvakysely vietiin läheiseen yläkouluun ja lukioon yhden pidemmän välitunnin ajaksi.

Ja myönnän.

Lahjoimme kouluilla kyselyyn vastaajia tikkareilla.

Vastaukset ohjaavat suunnittelua jatkossa

Kaikkiaan kuvakyselyihin vastasi 215 asiakasta: kirjastosta vastauksia saatiin 60 ja loput kouluvierailuilta. Huikea vastausaktiivisuus pikkupaikkakunnalle!

Kuvakyselyn tulokset antoivat ensimmäisen ymmärryksen paikallisten lasten ja nuorten haaveista. Varsinkin kun sama kuva (alla) valittiin mieluisimmaksi sekä lasten että nuorten vastauksissa.

Miksi juuri tämä kuva oli mieluisin?

No koska siinä on ”pehmeet penkit ja värikästä”.

Kyselyyn vastanneiden lasten ja nuorten mielestä mieluisin kuva oli Mikkelin pääkirjaston lastenosastolta. ”Pehmeet penkit ja värikästä” -kommentti tarjosi suunnittelulle suuntaviivoja jatkossa.

Julkaistu Innoskan blogissa 1.9.2021