Innoskan blogin aihepiirinä on laajasti ympäristön vaikutus ihmisen hyvinvoinnille.

Itseäni kiinnostaa se, miten ihmisen ympäristö vaikuttaa meihin, tavalla tai toisella. Eli ihan se ympäristö, ne seinät, materiaalit tai näkymät, missä kulloinkin aikaamme vietämme.

Ja kun tiloja muutetaan, tulisi aina pitää mielessä se, että tehtävät muutokset vaikuttaisivat positiivisesti myös tilassa toimivaan, oleskelevaan, asuvaan tai työskentelevään ihmiseen.

Vaikutukset voivat tulla montaa kautta: Jo se, että tilassa voi tehdä sitä asiaa, mitä tilaan on tultu tekemään, tukee hyvinvointia. Helpommin asian huomaat varmaan niissä tilanteissa, kun tilassa onkin ongelmia ja siellä toimiminen on hankalaa. Hmmm… kuulostaako tutulta? Parhaassa tapauksessa työympäristöt ovat sellaisia, että ne paitsi mahdollistavat, myös tukevat juuri sitä työtä, mitä tilassa on tarkoitus tehdä.

Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet omaan ympäristöön tukevat myös hyvinvointia. Varsinkin työympäristöissä työntekijä on oman työnsä asiantuntija, ja hänellä (siis Sinulla!) pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä.

Yhdessä tekeminen on ollut minulle aina olennainen osa tekemistä, ja kaikissa projekteissani asiakkaat tai tilassa toimijat ovat osallistuneet tilamuutoksiin monin tavoin.

Blogissa julkaistaankin jatkossa juttuja, kokemuksia ja tarinoita inspiraatioksi, vinkiksi tai ajattelun herättäjäksi – jotta Sinä voisit ympäristössäsi paremmin!

2.2.2021